Quy trình sản xuất

1. nhà máy của chúng tôi

2. vật liệu QC

2. vật liệu QC

3. Cắt

3. Cắt

3. Cắt

4. Đánh bóng lần đầu

5. Lắp ráp

6. keo

7. QC

8. Đóng đinh

9. đánh bóng

10. QC

11. Bản lề và móc cài ổ đĩa

12. ghép nối

12. Màu chết

13. Khắc

13. khắc laser

14. QC

14. QC

15. Sẵn sàng đóng gói

16. Vật liệu đóng gói

16. đóng gói

17. Đóng gói tốt

18. tải container

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29